Walentynki, święto zakochanych obchodzone 14 lutego, niesłusznie bywa stawiane w jednym rzędzie z Halloween, jako kolejny eksportowany produkt kultury anglosaskiej. Wspominany tego dnia w kalendarzu liturgicznym św. Walenty, został ogłoszony patronem zakochanych już w 1496 r.

Więcej…

 


Niech łaska i moc Przychodzącego Pana napełnia nas pokojem pośród wszelkich przeżywanych trudności i obaw o przyszłość. Zechciejmy otworzyć się na działanie Bożego Słowa, które stało się Ciałem, i przyjąć Je, aby jak słyszymy w Ewangelii, dało nam Ono moc, byśmy coraz bardziej stawali się Jego wiarygodnymi świadkami. Życzę tego z całego serca wszystkim Drogim Parafianom jak również Gościom, którzy przebywają gościnnie w tych dniach w naszej parafii. Proszę też, abyście stali się jak aniołowie i zanieśli te życzenia wszystkim tym, którzy nie mogą lub też jest im trudno do naszej świątyni przyjść. Chciejmy dzielić się tą dobrą nowiną ze wszystkimi, z którymi się spotkamy.

Ks. Sławomir Majdecki - proboszcz

 

 

Świętemu Papieżowi

Janowi Pawłowi II


Przyjacielu Boga i Człowieka

Pasterzu Zagubionych

Więcej…

 

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus żyła zaledwie dwadzieścia cztery lata. Choć od momentu wstąpienia do klasztoru karmelitanek bosych, nigdy go nie opuściła, została patronką misji. Chociaż św. Teresa żyła tak krótko, została ogłoszona Doktorem Kościoła. Kimże była ta "mała święta", której fenomen fascynuje i zastanawia także wielu współczesnych. Kim była ta, której Bóg już w najmłodszych latach nałożył krzyż cierpienia?

Więcej…

 

Stać czy siedzieć? A może klęczeć? Nie jestem godna czy nie jestem godzien? Po co właściwie bijemy się w piersi? - czyli o postawach i gestach, które wykonujemy podczas Mszy Świętej.

Więcej…

 

O niezwykłej historii uzdrowienia opowiada ks. prof. Józef Naumowicz.

W sobotę w diecezji Créteil pod Paryżem rozpoczął się proces o uznanie cudu, jaki dokonał się we Francji za pośrednictwem ks. Jerzego Popiełuszki. Potwierdzenie cudu otworzy drogę ku kanonizacji polskiego kapłana. O kulisach samego wydarzenia i o procedurach kanonizacyjnych mówi w rozmowie z Tomaszem Wiścickim z KAI, ks. prof. Józef Naumowicz, który został zaproszony by pełnić rolę notariusza trybunału w Créteil. Podparyska diecezja jest gospodarzem tego procesu. Francuzom pomaga archidiecezja warszawska. Miejscowemu biskupowi zaoferował ją kard. Kazimierz Nycz.

Więcej…

 

Drodzy Bracia i Siostry!

W liście otwierającym duszpasterski Rok Syna Bożego, biskupi polscy napisali: „Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, (…) jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem” (KKK 423). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim w sakramentach. Wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach. Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc i budzić w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i piękne. A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia”.

Więcej…

 

Milczeć nie wolno, bo to słusznie może być odbierane jako przyzwolenie i obojętność na zło! Apeluję o mądre decyzje do wszystkich, którym droga jest nasza, polska kultura, a którzy decydują o środkach finansowych umożliwiających wystawienie Golgota Picnic!” – napisał w specjalnym oświadczeniu biskup włocławski Wiesław Mering.

Więcej…

 

W ramach obchodów uroczystości upamiętniających kanonizację Jana Pawła II dnia 11 maja 2014 r. w kościele pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Koninie odbył się koncert dziękczynny „Jan Paweł II – Człowiek, który zmienił świat”. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Miasta Konina. Organizatorami byli: Proboszcz - ks. Sławomir Majdecki, Dyrektor Przedszkola nr 14 w Koninie Sława Królikowska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie Dorota Silska.

Więcej…