Niech łaska i moc Przychodzącego Pana napełnia nas pokojem pośród wszelkich przeżywanych trudności i obaw o przyszłość. Zechciejmy otworzyć się na działanie Bożego Słowa, które stało się Ciałem, i przyjąć Je, aby jak słyszymy w Ewangelii, dało nam Ono moc, byśmy coraz bardziej stawali się Jego wiarygodnymi świadkami. Życzę tego z całego serca wszystkim Drogim Parafianom jak również Gościom, którzy przebywają gościnnie w tych dniach w naszej parafii. Proszę też, abyście stali się jak aniołowie i zanieśli te życzenia wszystkim tym, którzy nie mogą lub też jest im trudno do naszej świątyni przyjść. Chciejmy dzielić się tą dobrą nowiną ze wszystkimi, z którymi się spotkamy.

Ks. Sławomir Majdecki - proboszcz

 

 

„W moim najgłębszym przekonaniu żegnamy dziś Świętą Matkę Świętego Księdza” – napisał biskup włocławski Wiesław Mering w liście kondolencyjnym po śmierci Marianny Popiełuszko. Na ręce arcybiskupa metropolity białostockiego Edwarda Ozorowskiego skierował „wyrazy współczucia Najbliższym, pewien, że śp. Marianna już znalazła swoje miejsce w Niebie, gdzie czekał na Nią Ksiądz Jerzy”.

Więcej…

 

Kościoły budowane przez pokolenia, burzone są w nowoczesnej Europie z dnia na dzień mocą urzędniczych dekretów. O taki postęp chodzi w tej walce? Barbarzyńcy u bram

Jeśli się nie przebudzimy, nie będzie co zbierać. Bluźniercza profanacja Krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej to tylko czubek lodowej góry - wielkiej zamrożonej zgnilizny antywartości, która lada moment zacznie się topić, zalewając przestrzeń cuchnącą mazią.

Więcej…

 

Więcej…

 

Prosimy Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest "przedsionkiem nieba".

Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Opiera się na przesłankach zawartych w Piśmie św. oraz na sięgającej II wieku tradycji kościelnej. Duży wkład w rozwój nauki o czyśćcu wniósł św. Augustyn. Dogmat podkreśla dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary za grzechy oraz możliwość i potrzebę modlitwy i ofiary w intencji dusz czyśćcowych.

Więcej…

 

 

Podczas liturgii sprawowanej 17 września w bazylice św. Bartłomieja w Rzymie bp Wiesław Mering przekazał relikwie włocławskich Męczenników II wojny światowej. Był to jeden z kulminacyjnych punktów diecezjalnej pielgrzymki do Rzymu w Roku Wiary. „Diecezja włocławska straciła swoich najlepszych synów; zyskała jednak najwierniejszych u Pana orędowników” – mówił podczas homilii o błogosławionych Męczennikach bp Mering.

Więcej…

 

Podczas audiencji ogólnej w Watykanie 18 września papież Franciszek pozdrawiając Polaków w sposób szczególny zwrócił się do pielgrzymów diecezji włocławskiej z biskupem Wiesławem Meringiem, przybyłych do Rzymu z okazji Roku Wiary. W swojej katechezie Ojciec Święty mówił o Kościele, który jak matka wskazuje swym dzieciom drogę, obdarza je miłością i przebaczeniem oraz zawierza je Bogu.

Więcej…

 

Po południu 18 września pielgrzymi diecezji włocławskiej przyjechali na polski cmentarz wojenny na Montecassino, gdzie wśród grobów polskich żołnierzy odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył bp Wiesław Mering, a homilię wygłosił bp Stanisław Gębicki.

Więcej…

 

Kilku biskupów, ponad 100 kapłanów i setki wiernych uczestniczyło 19 września w cotygodniowej Mszy w języku polskim przy grobie bł. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, a koncelebrowali biskup włocławski Wiesław Mering, biskup pomocniczy Stanisław Gębicki i arcybiskup Konrad Krajewski, który dwa dni wcześniej przyjął święcenia biskupie.

Więcej…