Drodzy Bracia i Siostry!

W liście otwierającym duszpasterski Rok Syna Bożego, biskupi polscy napisali: „Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, (…) jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem” (KKK 423). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim w sakramentach. Wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach. Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc i budzić w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i piękne. A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia”.

Więcej…

 

Milczeć nie wolno, bo to słusznie może być odbierane jako przyzwolenie i obojętność na zło! Apeluję o mądre decyzje do wszystkich, którym droga jest nasza, polska kultura, a którzy decydują o środkach finansowych umożliwiających wystawienie Golgota Picnic!” – napisał w specjalnym oświadczeniu biskup włocławski Wiesław Mering.

Więcej…

 

W ramach obchodów uroczystości upamiętniających kanonizację Jana Pawła II dnia 11 maja 2014 r. w kościele pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Koninie odbył się koncert dziękczynny „Jan Paweł II – Człowiek, który zmienił świat”. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Miasta Konina. Organizatorami byli: Proboszcz - ks. Sławomir Majdecki, Dyrektor Przedszkola nr 14 w Koninie Sława Królikowska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie Dorota Silska.

Więcej…

 

Zdjęcia z Dziękczynienia za kanonizacje Jana Pawła II

Kliknij tutaj aby obejrzeć

 

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim naszym parafianom i osobom przebywającym tu gościnnie życzę pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Ks. Proboszcz

 

 

 

 

Uznanie dla dzieła Kościoła w Polsce a zarazem zachętę do nawrócenia duszpasterskiego zawarł Ojciec Święty w swoim przemówieniu przekazanym biskupom polskim przybyłym z wizytą "ad limina apostolorum". Papież spotkał się z nimi w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego.

Więcej…