Adwent jest dla nas czasem oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa

Pierwsza świeca nazwana została świecą pokoju.
Symbolizuje nieposłuszeństwo pierwszych rodziców i Boże przebaczenie dla każdego człowieka.


Roraty w środy i soboty o godz. 17.00

Czy wierzysz? (Wyznanie wiary)

Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał Cię? DGAD/x2
-Wierzę i kocham Go.
Ze wszystko co dobre od Niego jest?
-Wierzę i kocham Go.

Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał?   GAD/x2
-Wierzę i kocham Go.
To tak jakby serce swoje nam dał?
-Wierzę i kocham Go.

Czy wierzysz, że Jezus też dzieckiem był? DGAD/x2
-Wierzę i kocham go.
I po to by kochać jedynie żył?
-Wierze i kocham Go.

Że niebo otworzył na krzyżu nam ?  GAD/x2
-Wierzę i kocham Go.
Przez ducha Świętego pomaga nam?
-Wierzę i kocham Go.