Adwent jest dla nas czasem oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa

Pierwsza świeca nazwana została świecą pokoju.
Symbolizuje nieposłuszeństwo pierwszych rodziców i Boże przebaczenie dla każdego człowieka.


Roraty w środy i soboty o godz. 17.00

Bóg nie umarł, Jezus żyje

Bóg nie umarł, Jezus żyje /3x      D[AD, D]
daj Mu ręce swe,                   A
daj Mu nogi swe,
daj Mu serce swe
daj Mu duszę swą,
On Twoim Panem jest.