W służbie
Bogu i ludziom
Kapłanom

Wśród
szeptu tego świata
jest jeden najcichszy
najważniejszy
trzy słowa
Pójdź za Mną
przez góry i doliny
człowieczeństwa
gęstwinę lęku
najradośniej
jak potrafisz - idź
po falach zmęczenia
z perłą odwagi
odpoczywaj
w cieniu krzyża
pij ze źródła Ewangelii
w słabości szukaj siły
Ja jestem
z wami po wszystkie dni…

 

Danuta Olczak

 

Źródło: youtube.pl

 

Źródło: youtube.pl

 

Przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, ministranci oraz ich nauczyciele i opiekunowie byli autorami
koncertu
zatytułowanego „Św. Jan Paweł II – papież miłosierdzia”. Odbył się on w niedzielę (3 kwietnia),
w Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gosławicach-Cukrowni.

Więcej…

 

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim naszym parafianom i osobom przebywającym tu gościnnie życzymy pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Ks. Proboszcz

 

 

 

 

Więcej…