Adwent jest dla nas czasem oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa

Pierwsza świeca nazwana została świecą pokoju.
Symbolizuje nieposłuszeństwo pierwszych rodziców i Boże przebaczenie dla każdego człowieka.


Roraty w środy i soboty o godz. 17.00

Dziękujemy uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 11 z Konina oraz proboszczowi parafii ks. Sławomirowi Majdeckiemu za poświęcony czas i zaangażowanie.Schola parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Konina pięknym śpiewem uświetniła dzisiejszą msze świętą o godzinie 11:00 w hospicyjnej kaplicy. Pojawiły się uśmiechy na twarzach pacjentów, a młodzież została nagrodzona brawami oraz słodkim upominkiem.

 

Źródło: www.facebook.com/wolontariathospicyjny/

 

 

SZLACHETNA PACZKA poszukuje wolontariuszy do kolejnej edycji. To właśnie wolontariusze w 950 lokalizacjach w całej Polsce  sprawią, że mądra pomoc dotrze do najbardziej potrzebujących. Wolontariusz może zyskać nie tylko satysfakcję z niesienia pomocy, ale przede wszystkim możliwość zyskania kluczowych kompetencji cenionych na rynku pracy – związanych z zarządzaniem sobą, pracą w grupie, organizacją eventów oraz rozwój umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i wielu innych.

Także w Koninie można zostać liderem Paczki. Więcej informacji o możliwości zgłoszenia na www.superw.pl. Czekamy do 15 października!

 

 

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

W dniach od 8 – 15 maja 2016 roku, razem z grupą osób z różnych stron Polski obyłam lotniczą pielgrzymkę do Rzymu i Włoch Środkowych, którą zorganizowało Biuro Pielgrzymkowe MISJA TRAVEL w Poznaniu. Nawet jeżeli ktoś z nas był wcześniej w Rzymie - tym razem sens podróży był głębszy, ponieważ w Kościele powszechnym trwa właśnie Rok Święty Miłosierdzia obfity w łaski.

Więcej…

 

W służbie
Bogu i ludziom
Kapłanom

Wśród
szeptu tego świata
jest jeden najcichszy
najważniejszy
trzy słowa
Pójdź za Mną
przez góry i doliny
człowieczeństwa
gęstwinę lęku
najradośniej
jak potrafisz - idź
po falach zmęczenia
z perłą odwagi
odpoczywaj
w cieniu krzyża
pij ze źródła Ewangelii
w słabości szukaj siły
Ja jestem
z wami po wszystkie dni…

 

Danuta Olczak

 

Źródło: youtube.pl

 

Źródło: youtube.pl

 

Przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, ministranci oraz ich nauczyciele i opiekunowie byli autorami
koncertu
zatytułowanego „Św. Jan Paweł II – papież miłosierdzia”. Odbył się on w niedzielę (3 kwietnia),
w Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gosławicach-Cukrowni.

Więcej…

 

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim naszym parafianom i osobom przebywającym tu gościnnie życzymy pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Ks. Proboszcz